Nya assistansregler föreslås träda i kraft 1 april

På regeringens sida kan du läsa om dagens, 2018-01-31, lagrådsremiss som handlar om personlig assistans.

Det är välkommet att man beslutar om tillfälligt stopp för omprövningar och bevilja assistanstid för väntetid.

På grund av en dom sommaren 2017 beslutade Försäkringskassan i december 2017 att de inte beviljar assistanstid för väntetid och i förlängningen inte heller för tid där brukaren förflyttar sig mellan aktiviteter. Med anledning av hur den domen skulle komma att påverka väldigt assistansberättigade införde regeringen ett nödstopp.

Nu hoppas vi att de som hunnit bli av med eller inte beviljas personlig assistans på grund av gällande rättstolkningar också kommer att omfattas av systemet igen.

Kopiera och läs regeringen pressmeddelande för mer information.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/nya-assistansregler-foreslas-trada-i-kraft-1-april/

No comments yet.

Kommentera