Archive by Author

Nya assistansregler föreslås träda i kraft 1 april

På regeringens sida kan du läsa om dagens, 2018-01-31, lagrådsremiss som handlar om personlig assistans. Det är välkommet att man beslutar om tillfälligt stopp för omprövningar och bevilja assistanstid för väntetid. På grund av en dom sommaren 2017 beslutade Försäkringskassan i december 2017 att de inte beviljar assistanstid för väntetid och i förlängningen inte heller för […]

Ny friskvård från 2018!

Skatteverket beviljar från och med  första januari 2018 skattefritt friskvårdsbidrag även för så kallade dyrare sporter. Nu kan du nyttja din friskvårdspeng även bland annat till liftkort, golf-, segling- och ridlektioner. Vi höjer friskvårdsbeloppet från tidigare 2000 kr till max 3000 kr per år. Med de ändrade reglerna hos skatteverket och vår höjning hoppas vi att fler […]