Nya regler 2019-01-01 kring karens och arbetsgivardeklaration

Karensdagen ersätts av karensavdrag som är mer rättvist. Karensavdraget blir detsamma oavsett när sjukdomen inträffar. Vår arbetsgivarorganisation har ännu inte kommit till överenskommelse hur det nya avdraget skall tolkas. Texten uppdateras.

Skatteverket har beslutat att arbetsgivare skall göra arbetsgivardeklarationer på individnivå varje månad. Det innebär att arbetsgivaren inte vid behov kan ändra inbetald skatt i efterhand som tidigare. I framtiden ska andra myndigheter kunna inhämta uppgifter från skatteverket och även du som arbetstagare ska kunna gå in på dina sidor och se vad din arbetsgivare betalat in för dig.

No comments yet.

Lämna ett svar