Våra ansvarsområden

Birgitta Lainio, VD, verksamhetsansvarig

 • Ytterst ansvarig för verksamheten
 • Huvudansvarig för ekonomifrågor
 • Huvudansvarig för löner samt löneförhandlingar med Kommunal
 • Anmälningar enligt SoL/LSS samt övriga synpunkter
 • Tjänstereglementen
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Ansökningar till försäkringskassan
 • Pensionsfrågor
 • Anhörigträffar
 • Rekrytering av personal
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Kontakt med skola/arbetsplatser och habilitering
 • Arbetsgivarintyg
 • IT och teknik
 • Inköp
 • Telefontid vardagar 06:00-17:00

Jessica Jonsson, Personalansvarig

 • Ansvarig för tidrapporteringssystem
 • Ansvarig för Arbetsmiljöfrågor
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Ansvarig för barnperspektivfrågor
 • Personalutbildning
 • Rekrytering av personal
 • Schemaläggning
 • Genomförandeplaner
 • Personalmöten samt medarbetarsamtal
 • Arbetsgivarintyg
 • Kontakt med skola/arbetsplatser och habilitering
 • Lönefrågor och lönesamtal
 • Huvudansvar anställningsavtal
 • Anmälningar enligt SoL/LSS
 • Friskvård
 • Personalvård
 • Sjukanmälningar
 • Inköp
 • telefontid vardagar 06:00-17:00