Utbildning

Vi har regelbundet obligatoriska utbildningar för våra assistenter inom Ergonomi och Hjärt- Lungräddning. Vi ser också gärna att assistenterna går utbildningar som ger större kunskap om brukarens funktionsvariation i den mån det finns utbildningar att gå.