Våra tjänster

PERSONLIG ASSISTANS

Personlig assistans bygger på den enskildes rätt att själv utforma sim personliga assistans utifrån sina egna behov och önskemål. Brukarens egna vilja och behov ska styra assistansen så länge den håller sig inom gällande lagar och regler. Vi tar hänsyn till din personal och deras åsikter för att de skall trivas och känna att de kan påverka sin arbetssituation men naturligtvis är det alltid ditt ord och din önskan som ytterst gäller vid alla beslut.
Vi hjälper dig utforma din egna genomförandeplan där du i detalj kan reglera vad du vill att dina personliga assistenter skall hjälpa dig med. Även frågor i form av bestämmande och förhållningssätt kan tas upp här. Genomförandeplanen uppdateras minst en gång per år.