Administrativ hjälp

Naturligtvis hjälper vi dig som kund med alla de administrativa frågor som kan komma upp kring din assistans. Utöver de självklara uppgifterna som att betala fakturor, skicka fakturor, bokföra, betala ut löner, hålla lönerevisioner med facket, betala försäkringar och pensionsavsättningar så står vi även till förfogande vid kontakten med LSS-handläggare och försäkringskassan vid ansökningar, omprövningar och tillfälliga utökningar. I mån av tid hjälper vi även till med övriga administrativa frågor som berör brukaren. Till exempel ansökan om färdtjänst, eller ansökan om merkostnadsersättning.