Ekonomi

Schablonbelopp

Varje beviljad assistanstimma ger 304,3 kronor (2020) från försäkringskassan.
Detta schablonbelopp skall täcka kostnaderna för:
löner
* sociala avgifter
* utbildning
* assistansomkostnader
* assistanssamordnarens administrativa avgift
Naturligtvis har du som brukare hos oss rätt att påverka hur assistanspengen skall fördelas mellan dessa kostnader.
Ekonomiska redovisningar
Vår inställning är att brukaren alltid skall ha full kontroll över sin ekonomi, dvs hur mycket som har gått till löner, utbildning och övriga assistansomkostnader.
Du som brukare får därför varje månad en utförlig redovisning över dina assistansomkostnader.
Men naturligtvis kan du när du vill kontakta oss och få de uppgifter du är intresserad av direkt.