Personalansvar

Det vi som arbetsgivare som ansvarar för de olika personalfrågor som ständigt kommer upp. Det är till oss assistenterna skall komma med ledighetsansökningar, sjukanmälningar och övriga funderingar som berör arbetet med brukaren. Vi lägger scheman, håller personalmöten varje månad från september till juni, har årliga medarbetarsamtal och lönesamtal, tar ansvar för konfliktlösning, utvecklar yrkesrollen via detaljerade genomförandeplaner och tjänstereglementen, årliga enkäter kring assistansernas arbetsmiljö och bokar utbildningar. Vi är vid önskemål med på ortopedronder, möten och träffar på habilitering och skola/daglig verksamhet, mm. Däremot när det gäller praktisk arbetsledning kring brukarens särskilda behov kan det dock behövas att en närstående leder personen rätt. Men en uppdaterad genomförandeplan samt bra inskolningsrutiner underlättar detta.
Naturligtvis finns vi även till hands så fort vi är på kontoret för en liten pratstund över en kopp kaffe/te om det är något någon assistent eller brukare som har vägarna förbi. Vi ser gärna också att vi har möjlighet att få titta förbi ute i de olika verksamheterna så vi blir uppdaterade  kring vad som händer och sker hos våra brukare.

En kompetent personlig assistent är det absolut bästa vi kan erbjuda Dig som brukare. Därför prioriterar vi att lägga stor del av vår tid på att personligen träffa arbetssökande, vi anser att det är den mest kvalitativa och säkra metoden för att plocka fram bra aspiranter till lediga tjänster hos Dig. Vi annonserar i de media som är lämpligast för uppdraget. Vi ber alltid arbetssökanden ta med ett personligt brev och referenser. På detta sätt har vi redan gjort en första anställningsintervju och kan se vilka som är intressanta att anlita. I steg två presenterar vi de arbetssökande till Er kunder eller företrädare för att se om det är en blivande assistent som passar Dig. Slutligen bokar vi in träff med brukaren om han/hon inte haft möjlighet att träffa den arbetssökande innan. Att det finns personkemi mellan brukare och assistent är väldigt viktigt.

Du som brukare har självklart alltid sista ordet när det gäller vilka assistenter som ska arbeta hos Dig.