Jobba hos oss

Söka arbete hos oss gör du bäst genom att besöka oss personligen, det är din personlighet och dina egenskaper som vi till största del vi är intresserade av.
Vid detta besök är det bra om du har med dig ett personligt brev och betyg och referenser som vi kan utgå ifrån samt arkivera i tre månader för framtida personalbehov, med arbetssökandes godkännande förstås.
Kom bara ihåg att boka en tid i förväg med oss.
Välkommen att söka jobb hos oss!

Vi behandlar arbetsansökningar och personuppgifter enligt gällande lag PuL fram till 2018-05-24 och därefter GDPR som träder i kraft 2018-05-25, vi sprider dem inte till obehöriga och lagrar inte uppgifter vi inte behöver för arbetets skull. Ansökningar som inte leder till anställning makuleras efter ansökningförfarandet är klart. 

Sekretess

Tystnadsplikt eller sekretess som det också brukar benämnas är extremt viktigt inom yrken som personlig assistans, och det betyder att du inte får lämna ut uppgifter om brukare, dennes funktionshinder, ev. behandlingar eller privata situationer utan att brukaren på förhand har godkänt det.
Tystnadsplikten gäller alla hos oss oberoende om man är vikarie eller ordinarie personal.
Det som är viktigt att komma ihåg är att du har tystnadsplikt gentemot alla brukare du möter under ditt arbetspass både din egna och de du kan komma i kontakt med via exempelvis via daglig verksamhet, Mica och särskolan
Samtidigt som du skriver under ditt anställningsavtal kommer du också att få skriva under ett sekretessavtal.
Den som bryter mot sitt sekretessavtal kan komma att åtalas.

Vilka meriter vill vi att våra personliga assistenter ska ha?  

Som regel ställer vi inte några krav på formell utbildning hos våra personliga assistenter.
Men naturligtvis kan detta skifta från fall till fall beroende på vilken typ av funktionshinder brukaren har och de behov som därmed uppstår.
Personkemin mellan brukare och assistent måste däremot ALLTID fungera.
Arbetar du i hemmet kan det också vara lika viktigt att du klarar av att smälta samman med brukarens anhöriga som med brukaren själv för att det ska fungera.

Våra assistenter måste dock besitta personliga egenskaper som empati, lojalitet, ansvarskänsla, lyhördhet,  initiativförmåga samt vara ödmjuk inför livet och sina medmänniskor.

Yrket  innebär i regel omfattande kontakter, inte bara med brukaren, utan även med sjukgymnaster, logopeder, läkare, ortopeder, anhöriga m flera och det är människor som alla ställer olika krav på dig som assistent och som du måste kunna möta upp. Social kompetens är därmed något en personlig assistent måste ha med sig i bagaget