Vår assistans

Personlig assistans som ger dig livskvalitet och gör vardagen enklare och tryggare

Väljer du Östersunds Assistansförmedling är det alltid kundens behov, och förtroendet hos såväl kund som närstående, som ligger till grund för samarbetet och den lösning som bestäms. Vi rekryterar och utbildar assistenter utifrån din unika situation. Vi vet hur värdefullt det är att få exakt den hjälp man behöver i vardagen.

Våra kompetenta assistenter arbetar med målsättningen att göra vardagen både tryggare och enklare för våra kunder och deras anhöriga. Kring varje kund finns en grupp som arbetar med att skapa den bästa möjliga livskvaliteten kring dig. Vi erbjuder skräddarsydd assistans som baseras på rådande behov – naturligtvis efter de lagar och regler som personlig assistans omfattas av.

Vi gör allt för att våra kunder och deras anhöriga ska känna att de får både ett bra stöd och optimal trygghet i samarbetet med oss.

Vi gör aldrig något halvhjärtat

Våra kunder förtjänar det bästa. Därför har vi ett stort fokus på vilka behov som finns och gör aldrig något halvhjärtat. 

Personlig assistans innebär ofta att vi kommer nära våra kunder och ofta deras familjer, därför är det viktigt för oss att vara just personliga och att alla känner sig bekväma med vår närvaro.

Vi tar hand om allt det administrativa

 När du bestämt dig tar vi fram ett avtal och hjälper i kontakten med Försäkringskassa och kommun för att övergången till oss blir så smidig som möjligt för dig. När i tiden den personliga assistansen ska inledas i vår regi kommer vi gemensamt överens om.

Personlig assistans

Personlig assistans bygger på den enskildes rätt att själv utforma sin personliga assistans utifrån sina egna behov och önskemål. Kundens egen vilja och behov ska styra assistansen så länge den håller sig inom gällande lagar och regler. Vi tar hänsyn till din personal och deras åsikter för att de skall trivas och känna att de kan påverka sin arbetssituation men naturligtvis är det alltid ditt ord och din önskan som ytterst gäller vid alla beslut.
Vi hjälper dig utforma din egna genomförandeplan där du i detalj kan reglera vad du vill att dina personliga assistenter skall hjälpa dig med. Även frågor i form av bestämmande och förhållningssätt kan tas upp här. Genomförandeplanen uppdateras minst en gång per år.

Som kund får du

4 skäl att välja Östersunds Assistansförmedling:

  • Verksamma sedan 2001. 
  • Litet och genuint assistansbolag med stor uppmärksamhet.
  • Värdesätter nära relationer högt och vill uppfattas som personliga.
  • Arbetar med stor lyhördhet och erbjuder skräddarsydda lösningar.
070-589 19 24

Kontakta oss

1. Du kontaktar oss

Du tar kontakt med oss och beskriver med några rader vad du önskar att få hjälp med i formuläret intill. Att få en uppfattning om dina behov underlättar när vi återkopplar till dig.

2. Vi återkopplar och bokar ett möte

När vi har tagit emot din förfrågan kommer vi att återkoppla till dig så snart som möjligt för att boka ett möte.

3. Vi träffas enligt överenskommelse

Efter överenskommelse träffas vi för att lära känna varandra och att vi ska förstå behoven ännu bättre för att därefter lägga en skräddarsydd plan.

Kontakta oss för att få reda på mer om vår assistans